დაელოდეთ...
triangle
pricing
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

 • IFRS/ISA სტანდარტებით

5000₾

საფასური
III-IV კატეგორიის კომპანიების ფინანსური ანგარიშგების მომზადება

III-IV კატეგორიის კომპანიების ფინანსური ანგარიშგების მომზადება

 • SME/IFRS სტანდარტებთან შესაბამისობით

1500₾

საფასური
საგადასახადო მრჩეველი

საგადასახადო მრჩეველი

 • ორგანიზაციის სამეურნეო ოპერაციების საგადასახადო კანონმდებლობასთან შესაბამისობა
 • დოკუმენტებთან მუშაობა
 • მაკონტროლებელი ორგანოების შემოწმების „ტენდენციების“ გაცნობა

500₾

საფასური
პაკეტი - პროგრესი

პაკეტი - პროგრესი

 • გამოყოფილი ბუღალტერი
 • დეკლარირება rs.ge -ზე და საპენსიო სააგენტოში
 • საგადასახადო კონსულტაცია

450₾

საფასური
პაკეტი - სტარტი

პაკეტი - სტარტი

 • დეკლარაციები
 • გამოყოფილი ბუღალტერი 
 • ონლაინ კონსულტაცია

250₾

საფასური
პაკეტი - პრემიუმ

პაკეტი - პრემიუმ

 • გამოყოფილი ბუღალტერი
 • დეკლარირება rs თან და საპენსიო სააგენტოში
 • საგადასახადო კონსულტაცია წერილობითი და ზეპირი

900₾

საფასური
triangle
triangle
CRX