დაელოდეთ...

პარტნიორთა/მეწილეთა შესახებ ინფორაციის წარდგენა სავალდებულო ხდება

პარტნიორთა/მეწილეთა შესახებ ინფორაციის წარდგენა სავალდებულო ხდება
ავტორი: ირაკლი მანაგაძე
irakli

ირაკლი მანაგაძე

2004 წ გაცვლით პროგრამით გაიარა აშშ Oglethorpe university -ში გადამზადების კურსი ფინანსური აღრიცხვის მიმართულებით; 2002-2006 წლებში დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელმწოფო უნივერსიტეტი - ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით 2007-2009 წლებში წარმატებით დაასრულა ივ.ჯავახიშვილის სახელმწოფო უნივერსიტეტში - MBA
მეტი ინფორმაცია | Linkedin

2011-2017 წლებში ივ.ჯავახიშვილის სახელმწოფო უნივერსიტეტში - PHD ფინანსური აღრიცხვის მიმართულებით; 2005 წლიდან მუშაობდა სხვადასხვა წამყვან აუდიტორულ კომპანიებში მთ. ბუღალტერის, დამხმარე აუდიტორის, აუდიტის მენეჯერის პოზიციებზე; 2012 წლიდან დღემდე არის ელიტ აუდიტის გარიგების პარტნიორი და ხელმძღვანელი.


2024წ 1 იანვრიდან  არარეზიდენტის მუდმივ დაწესებულებებს, გაერთიანებებს , ყველა იმ პირს რომელნიც რეგისტრაციას ექვემდებარებიან საგადასახადო ორგანოს მიერ (შპს, სს და სხვა სამართლებრივი ფორმის სუბიექტებს არ ეხებათ), ევალებათ მათი პარტნიორთა/მონაწილეთა შესახებ ინფორმაცია წარადგინონ არაუგვიანეს ყოველი საანგარიშგებო წლის მომდევნო წლის 30 იანვრისა, ქვემოთ მითითებული ფორმის მიხედვითCRX