დაელოდეთ...

საგადასახადო დავების წარმოება
ელიტ აუდიტი კურსი

საგადასახადო დავების წარმოება

იყიდეთ კურსი შეავსეთ ფორმა:

კურსის შესახებ

საგადასახადო დავები — უახლესი პრაქტიკა

📣📣📣 Eaudit.ge 📣📣📣გთავაზობთ ტრენინგს:

👉საგადასახადო დავების წარმოება და მიმდინარე  სასამართლო პრაქტიკა

📌მოწვეული სტუმარი: Elite Auditi-ს იურიდიული განყოფილების უფროსი — გიორგი კიკნაძე —  სამართლის ექსპერტი, საჯარო და კერძო სფეროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე — ადმინისტრაციული დავების წარმოების კუთხით;

🕒 კურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ მითითებულ ნომერზე: 598212701

🕒 კურსის ხანგრძლივობა 10 საათი


✔️ სესიის ფარგლებში განხილული იქნება:

📌საგადასახადო საქმეთა და დავათა მარეგულირებელი ნორმები

📌საგადასახადო დავის განმხილველი ორგანოები

📌საგადასახადო დავის დაწყების პროცედურა ეტაპობრივად

📌შემოსავლების სამსახურში დავების წარმოება

📌ფინანსთა სამინისტროს დავათა განხილვის საბჭოში დავის წარმოება

📌სისტემაში მიღებული გადაწყვეტილებების განხილვა

📌სასამართლოს მიერ მიღბული გადაწყვეტილებების განხილვა

📌საქართველოში არსებული პრაქტიკა საგადასახადო დავებთან მიმართებით

📌 არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენების წინაპირობები, დამკვიდრებული პრაქტიკა;

📌 გარიგების ცვლილების საფუძვლები და არსებული სასამართლო პრაქტიკა;

📌 დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებები გამოყენების ფარგლები;

📌 კოდექსის ნორმების თავსებადობა ბიზნეს კანონმდებლობასთან

📌რა უნდა შეიცვალოს დახვეწილი და ეფექტური სისტემის მისაღებად?

💸 კურსის  ღირებულება: 300 ლარი

 კურსის ფორმატი — ონლაინ, ზუმის გამოყენებით

ელიტ აუდისი კურსები ელიტ აუდისი კურსები ელიტ აუდისი კურსები
CRX