დაელოდეთ...

ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა
ელიტ აუდიტი კურსი

ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვა

იყიდეთ კურსი შეავსეთ ფორმა:

კურსის შესახებ

პრაქტიკული,  მარტივად გასაგები და ძალიან საჭირო კურსი ბუღალტრებისა და მთავარი ბუღალტრებისთვის!

ფინანსური და საგადასახადო აღრიცხვის კურსი 

📈📊 კურსის ფარგლებში, განვიხილავთ როგორც ფინანსურ, ასევე საგადასახადო საკითხებს, რის შედეგადაც თქვენ შეიძენთ ისეთ პრაქტიკულ ცოდნას, რომელიც ყოველდღიურ სამუშაო პროცესებს კიდევ უფრო გაგიმარტივებთ

👩🏻‍💻 ასევე შეისწავლით ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას ისე, რომ საგადასახადასახადო კანონმდებლობა დავიცვათ.

ტრენერი: ირაკლი მანაგაძე – ელიტ აუდიტის გარიგების პარტნიორი და აუდიტორი

👇🏻 კურსის თემატიკა:

🔹 მარაგების აღრიცხვა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტის და საგადასახადო კოდექსის მიხედვით

🔸 ინვენტარიზაცია,საქონლის დანაკარგის, დანაკლისის აღრიცხვა და დაბეგვრა

🔹 დარიცხვის და საკასო მეთოდით აღრიცხვის პრინციპები

🔸 ამონაგების აღიარება ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით

🔹 საეჭვო და უიმედო მოთხოვნების აღრიცხვა

🔸 უსასყიდლო მიწოდების აღრიცხვა

🔹 დღგ-ით დასაბეგრი თანხის გაანგარიშება

🔸 ავანსების აღრიცხვა

🔹 ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტის და საგადასახადო კოდექსის მიხედვით

🔸 საოპერაციო და ფინანსური იჯარის აღრიცხვა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის და საგადასახადო კოდექსის მიხედვით

🔹 ქონების გადასახადი; ქონების გადასახადი იჯარით აღებულ აქტივებზე

🔸 უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილებებით გამოწვეული შედეგების აღრიცხვა

🔹 მოგების გადასახადის აღრიცხვა

🔸 დივიდენდების აღრიცხვა

🔹 ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა

🔹 კურსის ღირებულებაა: 400 ლარი


✔️დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვირეკეთ (+995 598212701) ან მოგვწერეთ: info@eaudit.ge

ელიტ აუდისი კურსები ელიტ აუდისი კურსები ელიტ აუდისი კურსები
CRX